LATGALE

Latgalei ir īpaša vieta Latvijas valsts teritorijā. Reģions, kurā bagātīgs vēsturiskais mantojums, multikulturālā vide un seno tradīciju uzturēšana veiksmīgi integrējas mūsdienīgā uzņēmējdarbības pasaulē, ko pārstāv visdažādākās jomas, no viesmīlības pakalpojumu sniedzējiem un nelieliem mājražotājiem līdz  apjomīgu industriālo ražošanu un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem ar teicamu eksportspējas potenciālu. Tas ir labs priekšnoteikums reģiona konkurētspējas veicināšanai, papildus attīstot un piedāvājot iedzīvotājiem arvien jaunas iespējas izglītoties, strādāt un vairot savu labklājību tieši Latgalē.

Daugavpils universitāte
Daugavpils Universitāte
Daugavpils universitātes veloparks
Daugavpils Esplanādes atpūtas parks

Pamatu pamats ir laba izglītība, un tādas vidējās izglītības iestādes kā Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ik gadu atrodas vidējās izglītības iestāžu reitinga labāko sarakstā. Līdztekus reģionā labi attīstītas profesionālās izglītības ieguves iespējas – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Rēzeknes tehnikums, Latgales Industriālais tehnikums, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – tie ir tikai daži piemēri, kur top jaunie arodu meistari. Latgales jaunieši labprāt izvēlas studēt dzimtajā pusē. Augstākās izglītības mācību iestādes – Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs piedāvā daudzveidīgu programmu klāstu ar mūsdienās nepieciešamām profesijām. Moderna studiju vide, kā arī pievilcīga infrastruktūra ar kvalitatīvām aktīvās atpūtas un sporta iespējām piedāvājuma ziņā ir līdzīga labākajiem paraugiem Eiropā. Piemēram, Daugavpilī atrodas pirmais veloparks Baltijā ar dažādām zonām 4 hektāru kopplatībā, kur attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku. Tas sniedz jauniem cilvēkiem motivāciju palikt dzimtajā pusē un sniegt savu pienesumu tās attīstībai.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Rotko muzejs Daugavpils cietoksnī
Daudzfunkcionālā akustiskā koncertzāle GORS Rēzeknē
Daudzfunkcionālā akustiskā koncertzāle GORS Rēzeknē
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs"

Reģions lepojas ar pasaules līmeņa kultūras objektiem, kas vilina apmeklētājus pat no tālām pasaules malām. Daugavpils Rotko muzejs, daudzfunkcionālā akustiskā koncertzāle GORS Rēzeknē, kas apvieno jaunākos izklaides industrijas un arhitektūras standartus ar kultūras nama funkcionalitāti, vidē integrētās arhitektūras koncepcijā veidotais Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs. Līdzās modernajam Latgales reģionā ir daudz atjaunotu seno muižu un piļu, kas piedāvā lieliskas atpūtas iespējas, kultūras programmas un dažādu vēstures posmu izzināšanu.

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilika – starptautiskas nozīmes svētvieta
Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilika – starptautiskas nozīmes svētvieta

Pateicoties etniskajai daudzveidībai un reliģisko konfesiju dažādībai, Latgale ir unikāla. Līdzās dominējošajai katoļticībai te gadsimtiem ilgi pastāv pareizticīgo, vecticībnieku un luterāņu konfesijas, kā arī jūdaisms un dažādi citi reliģiskie novirzieni. Par ticības lielo nozīmi joprojām atgādina iespaidīga sakrālā arhitektūra, kas ir viens no Latgales unikalitātes apliecinājumiem un tūristus piesaistošajiem objektiem. Te atrodas Aglonas bazilika – viens no lielākajiem Baltijas katolicisma centriem, Latvijas katoļu garīgais centrs un pasaules mēroga svētvieta.

Lubāns ir lielākais ezers Latvijā, un kopā ar tā mitrāju teritoriju atzīts par unikālu Eiropas un pasaules nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju
Lubāns ir lielākais ezers Latvijā, un kopā ar tā mitrāju teritoriju atzīts par unikālu Eiropas un pasaules nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju
Latvijas lielākā upe Daugava met astoņus lokus dabas parkā “Daugavas loki”
Latvijas lielākā upe Daugava met astoņus lokus dabas parkā “Daugavas loki”

Brīvos brīžos uz Latgali jādodas dabā būt. Gandrīz puse no Latvijas ezeriem atrodas Latgalē, ko dēvē par “zilo ezeru zemi”. Līdzās tiem slejas Latgales augstienes lielisku ainavu baudīšanai. Bet Latvijas lielākā upe Daugava met astoņus lokus dabas parkā Daugavas ielejā, priecējot ar iespaidīgiem skatiem.

Skats uz Stropu ezera pludmali Daugavpilī
Skats uz Stropu ezera pludmali Daugavpilī

Latgales reģiona kodolu veido divas valstspilsētas – Daugavpils un Rēzekne. Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta ar izcilu potenciālu uzņēmējdarbības un izglītības jomā, ar iespējām attīstīt pārrobežu sadarbību austrumu-rietumu virzienā. Rēzekni savā ziņā var dēvēt par Latgales sabiedriskās un kultūras dzīves centru.

Rēzeknes pilskalna ainava
Rēzeknes pilskalna ainava

Latgales plānošanas reģionā ietilpst deviņas Latvijas pašvaldības: Daugavpils valstspilsēta, Rēzeknes valstspilsēta, Augšdaugavas novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads. Katrs īpašs savā unikalitātē, bet visi kopīgi – vēlmē padarīt Latgali par ekonomiski spēcīgu reģionu.

Vides objekts Līvānu pilsētā – viens no tematiskajiem soliņiem
Vides objekts Līvānu pilsētā – viens no tematiskajiem soliņiem

Līvānu novada vārds izskanējis tālu pasaulē, pateicoties diviem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem – Lightguide, kas ražo optiskās šķiedras, un Ceram Optec, kas izgatavo risinājumus medicīnas vajadzībām, tostarp lāzeru sistēmas veterinārijai.

Skats uz Rāznas ezeru no Mākoņkalna Rēzeknes novadā
Skats uz Rāznas ezeru no Mākoņkalna Rēzeknes novadā

Rēzeknes novadā kopš 1997. gada izveidota Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona, kas sniedz virkni priekšrocību uzņēmējiem un investoriem. Te atrodas arī viens no nozīmīgākajiem starptautisko transporta koridoru krustpunktiem ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem.

Skats uz Balvu novada muzeju
Skats uz Balvu novada muzeju

Ziemeļlatgalē atrodas Balvu novads, kur aktīvi tiek koptas un uzturētas mūsdienu kultūras un etnogrāfiskās tradīcijas. Balvu novadā ir augsts zemnieku saimniecību īpatsvars īpaši dažādu lauksaimniecības produktu audzēšanā un ražošanā, piena lopkopībā un mežizstrādē.

Skats uz Ludzas vēsturiskajām Livonijas ordeņa pilsdrupām
Skats uz Ludzas vēsturiskajām Livonijas ordeņa pilsdrupām

Ludzas novada centrs Ludza ir Latvijas senākā pilsēta austrumu pierobežā. Novadu raksturo aizraujoša kultūrvēsture un krāšņa kultūrvide. Pateicoties uzņēmēju atbalstam un investoru piesaistei, tiek veidota ilgtspējīga vide daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstībai.

Krāslavas Amatniecības centrs Krāslavas Grāfu Plāteru pils kompleksā
Krāslavas Amatniecības centrs Krāslavas Grāfu Plāteru pils kompleksā

Krāslavas novads piesaista ar krāšņām dabas ainavām un plašām lauku tūrisma iespējām. Novada attīstību veicina ārvalstu uzņēmēju investīcijas tādās jomās kā kokapstrāde un mēbeļu ražošana, apģērbu ražošana, iepakojuma ražošana un rekreācijas pakalpojumi.

Preiļu pils parks
Preiļu pils parks

Preiļu novada priekšrocība ir plašais daudzveidīgu kultūrvēstures objektu un izzinošu aktivitāšu piedāvājums. Novada lepnums ir viens no Latvijas piena pārstrādes līderiem – AS Preiļu siers, kas ir lielākais siera eksportētājs valstī.

Naujenes novadpētniecības muzeja etnogrāfiskā brīvdabas nodaļa – “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” Augšdaugavas novadā
Naujenes novadpētniecības muzeja etnogrāfiskā brīvdabas nodaļa – “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” Augšdaugavas novadā

Dažāda veida atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai palīdzējis Augšdaugavas novadam kļūt par vienu no aktīvākajiem jaunu uzņēmumu izveidē. Šis novads ir kā labs paraugs sadarbībai starp pašvaldību un uzņēmējiem, kur abām pusēm rūp labvēlīga vide izaugsmei.

Daugavpils Olimpiskais centrs – nozīmīga reģiona sporta un kultūras aktivitāšu norises vieta
Daugavpils Olimpiskais centrs – nozīmīga reģiona sporta un kultūras aktivitāšu norises vieta

Uz Latgali ir vērts braukt gan strādāt un veidot jaunu biznesu, gan atpūsties un smelties mūsu pieredzi un dalīties ar savējo – tā mēs kopīgi kļūsim bagātāki un stiprāki gan Eiropas, gan pasaules mērogā!

Esiet sveicināti Latgalē vai – kā mēs sakām –
VASALS LATGOLĀ!