LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA – IEGUVUMI UN NOSACĪJUMI

Aicinām iepazīt Latgali kā iespējamo reģionu Jūsu biznesa izaugsmes paplašināšanai un jaunu iespēju akumulēšani! Latgales speciālā ekonomiskā zona ir risinājums, lai ikviens uzņēmējs varētu izmantot mūsdienu ekonomikas priekšrocības un plānotie uzņēmuma izaugsmes procesi norisinātos maksimāli īsākos termiņos un ar iespējami efektīvāku valsts un pašvaldību atbalstu!

Vispirms mēs vēlamies atzīmēt to, ka Latgale kā reģions ir īpašs visā Baltijā ar gadsimtu gaitā izveidojušos un pārliecinoši funkcionējošu multietnisku un multikulturāla vidi, kas spējis izmantot šīs vides priekšrocības. Mēs piedāvājam izmantot Jūsu biznesa attīstībai Latgales unikālo kodu, kas apvienojumā ar strauji augošo augstāko izglītību ieguvušo jauno cilvēku un, it īpaši tehnisko un augsto tehnoloģiju jomas speciālistu īpatsvaru aktīvā darbaspēka vidū, kā arī sabalansēto un labi integrēto transporta infrastruktūras tīklu, dzelzceļa satiksmes pieejamību un ātrgaitas optisko internetu,  nodrošina auglīgu vidi plaša spektra uzņēmējdarbības izvietošanai, attīstībai un ražošanas bāzes izveidei.

Latgales plānošanas reģiona administrācija, kas nodrošina Latgales reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un kuras ietvaros ar Valsts atbalstu kopš 2017. gada darbojas Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ) ar kopējo platību līdz 72 735 ha, aicina izvērtēt uzņēmuma biznesa attīstības iespējas Latgales reģionā!

Latgales SEZ galvenā priekšrocība – uzņēmumu var atvērt un attīstīt jebkurā reģiona teritorijā, jo SEZ statuss Latgalē var tikt piešķirts neatkarīgi no tā atrašanās vietas un platības. Turklāt, lai kapitālsabiedrība varētu attīstīties, Latgales SEZ uzņēmējiem, sadalot uzņēmuma finanšu plūsmu, ir iespēja paplašināt savu darbību arī ārpus Latgales SEZ teritorijas. Savukārt citu reģionu uzņēmējiem – ienākt Latgales SEZ, nedibinot jaunu uzņēmumu.

Uzņēmumiem Latgales SEZ piedāvā 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim, ja uzņēmums izvēlas uzņēmuma peļņu sadalīt dividendēs un līdz 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim. Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:

  • “materiālie ieguldījumi” – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
  • “nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai, darba vietu izveidei.

No 2018. gada Latvijā ir ieviests re-investētās peļņas princips, kas nosaka, ka uzņēmumam reinvestējot peļņu turpmākos ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesos, ienākuma nodokļa likme ir 0%.  Savukārt no 2020. gada vidus spēkā stājušies Latgales SEZ normatīvā regulējuma grozījumi, kas paredz uzņēmumiem atbalsta paplašināšanu un nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu algu izmaksām, bet ne vairāk kā par divu gadu periodu. Papildus tam ir atbalstāma arī informācijas tehnoloģiju programmatūras iegādes izmaksu ietveršana sākotnējo ieguldījumu attiecināmās izmaksas nemateriālajiem aktīviem.

Latgales SEZ pārvaldes apkopotie dati liecina par uzņēmēju vidū pieaugošu ieinteresētību biznesa attīstībā Latgalē. Latgales SEZ priekšrocības ir paredzētas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņēmējdarbību Latgales teritorijā. Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.

Latgales speciālās zonas likums nosaka, ka Latgales SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim. Latgales SEZ pārvalde Jūsu uzņēmumam var palīdzēt, veidojot efektīvu komunikāciju ar pašvaldības pārstāvjiem un sniedzot konsultācijas par SEZ darbības noteikumiem, iesniedzamo dokumentāciju, kā arī likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem.

Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanas kārtība

Atbildes uz uzņēmēju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Latgales SEZ

Kontaktinformācija saziņai: tālr. +371 26511047, e-pasts: lsez@lpr.gov.lv.