Vide un iespējas

ESIET SVEICINĀTI LATGALĒ

Aicinām iepazīt Latgali kā iespējamo reģionu Jūsu biznesa izaugsmes paplašināšanai un jaunu iespēju akumulēšanai!

Latgales speciālā ekonomiskā zona ir risinājums, lai uzņēmēji varētu izmantot mūsdienu ekonomikas priekšrocības un plānotie uzņēmuma izaugsmes procesi norisinātos maksimāli īsākos termiņos un ar iespējami efektīvāku valsts un pašvaldību atbalstu.

Vēlamies atzīmēt, ka Latgale kā reģions ir īpašs visā Baltijā kā gadsimtos veiksmīgi izveidojusies, pārliecinoši funkcionējoša multietniska un multikulturāla vide.

Mēs piedāvājam izmantot Jūsu biznesa attīstībai Latgales unikālo kodu, kas apvienojumā ar strauji augošo augstāko izglītību ieguvušo jauno cilvēku un, it īpaši, tehnisko un augsto tehnoloģiju jomas speciālistu īpatsvaru aktīvā darbaspēka vidū, kā arī sabalansēto un labi integrēto transporta infrastruktūras tīklu, dzelzceļa satiksmes pieejamību un ātrgaitas optisko internetu,  nodrošina auglīgu vidi plaša spektra uzņēmējdarbības izvietošanai, attīstībai un ražošanas bāzes izveidei.

Baudīsim Latgales ainavas, vēsturi, kultūras mantojumu un lieliskas iespējas ne tikai darba vidē, bet arī atpūtā visos gadalaikos!

Ar cieņu, Iveta Maļina – Tabūne
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece

KĀPĒC INVESTĒT LATGALĒ?

Latgale ir reģions ar daudzām iespējām un priekšrocībām. Viena no tām ir ģeogrāfiskais novietojums. Savukārt attīstītā transporta infrastruktūra ļauj ērti plānot pārvadājumus gan iekšzemē, gan uz citu valstu teritorijām.

Latgali kā savu ražošanas uzņēmumu bāzes vietu aizvien vairā izvēlas ārvalstu investori, to pamatojot ar ievērojami zemākām ražošanas izmaksām (darba algas, nodokļi, izejvielas). Latgales novadi un pašvaldības ir īpaši ieinteresētas savu industriālo teritoriju attīstīšanā un sniedz atbalstu investoriem šo teritoriju sakārtošanā.

Ievērojami zemākās uzņēmumu ienākumu likmes kā citur Eiropā, Rēzeknes un Latgales speciālās ekonomiskās zonas regulējums, kā arī dažādas Eiropas Savienības atbalsta programmas, uzturēšanās atļauju programma un citi atbalsta instrumenti, Latgali padara par īpaši piemērotu vietu investīcijām.

Latgale ar saviem dabas resursiem (ezeri un meži), zaļo vidi, ir ļoti piemērota vieta dažādu atpūtas kompleksu izveidošanai. Īpaši interesants investīciju objekts ar augstu potenciālu, tostarp eksporta, ir Latgales „melnais zelts”- sapropelis, ko iegūst no ezeru gultnēm, un kas ir izmantojams augsnes kvalitātes un ražības palielināšanai.

Apstākļi, kas pamato investīciju perspektīvas:

  • infrastruktūra un resursu pieejamība ražošanas uzņēmumiem (metālapstrāde un mašīnbūve, tekstilrūpniecība, kokapstrāde, pārtikas un dzērienu ražošana);
  • dabas resursu daudzveidība (ūdens, zemes, mežu resursi, sapropelis);
  • atbilstoša vieta „Eko” aktivitātēm (tūrisms, SPA, ekoloģiska pārtika).