Saeima otrajā lasījumā atbalsta grozījumus speciālo ekonomisko zonu likumā

2024-03-01

Ceturtdien, 29. februārī, Saeimā otrajā lasījumā tika izskatīts un atbalstīts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas virzītais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās””, kas pavērs plašākas iespējas uzņēmumu attīstībai Latgales reģionā un Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ).

Jaunie likuma grozījumi rada iespēju investoriem pieteikt jaunradītās darba vietas kā investīcijas, summējot darba algas ar nodokļiem par diviem gadiem kopā, šādi ieguldījumi turpmāk tiks uzskatīti par investīciju specialajās ekonomiskajās zonās (SEZ). Šis grozījums ir attiecināms uz Rēzeknes, Liepājas un Latgales speciālajām ekonomiskajām zonām.

Nozīmīgs solis uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā ir arī jaunie grozījumi likumā par neatbalstāmajām nozarēm. Līdz ar grozījumiem tika radīta iespēja ķīmiskās šķiedras nozares uzņēmumiem palikt par atbalstāmām nozarēm. Līdz ar likuma grozījumu stāšanos spēkā minētās nozares uzņēmumi būs tiesīgi saņemt valsts garantētās nodokļu atlaides, investējot līdzekļus SEZ.

Tāpat otrajā lasījumā ir pieņemti grozījumi šajā likumā, kuri cita starpā paredz, ka aktīvi, kas iegūti uz finanšu izpirkumnomas (līzinga) pamata, un par tiem veiktie finanšu līzinga maksājumi arī tiks uzskatīti par ieguldījumiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs norāda: “Šis projekts izrādījās ļoti veiksmīgs, īpaši Latgales un Rēzeknes speciālajām ekonomiskajām zonām. Budžeta komisija vērtējot šo normu, kā tā ietekmē darba vietu rašanos un algas pieaugumu, nolēma pagarināt šo normu līdz maksimāli pieļaujamajam laikam – 2035. gadam. Ceru, ka sadarbība ar Latgales un Rēzeknes speciālajām ekonomiskajām zonām turpināsies un mēs radīsim iespējas kā vēl uzlabot investīciju vidi Latgales plānošanas reģionā!”

Informācijai:

Latgales plānošanas reģiona administrācija, kas nodrošina Latgales reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un kuras ietvaros ar Valsts atbalstu kopš 2017. gada darbojas Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ), piedāvā uzņēmumiem attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, saņemt 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim, ja uzņēmums izvēlas uzņēmuma peļņu sadalīt dividendēs un līdz pat 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.invest.latgale.lv.


Latgales speciālās ekonomiskās zonas logo