Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas pārstāvju vizīte Latgalē

2024-06-13

Š.g. 11. un 12. jūnijā Eiropas Komisijas un Pasaules bankas delegācija apmeklēja Latgali, lai uzklausītu un meklētu risinājumus kopā ar pašvaldību vadītājiem un partneriem. Šis 18 mēnešu projekts “Baltic States Catching-up Regions Initiative (CuRI) Estonia, Latvia & Lithuania: Strengthening Border Regions for resilience”, kura līgumu slēdza Eiropas Komisija pēc DG Regio ierosinājuma, savukārt izpildītāji un eksperti ir Pasaules Banka. Tā mērķis: atrisināt Latgales izaicinājumus, piesaistot speciālistus un īstenojot konkrētus risinājumus.

Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas pārstāvji, uzsākot divu dienu darba vizīti Latgalē, sāka to ar Daugavpili. Vizītes mērķis bija iepazīties ar reģionālajiem izaicinājumiem, apspriest vietējās prioritātes un apmainīties ar labās prakses piemēriem. Delegācija tikās ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sastāvu un Augšdaugavas novada domes pārstāvjiem. Šajā sanāksmē tika prezentēts projekts, apspriesti vietējie izaicinājumi un prioritātes.

Delegācija apmeklēja arī Daugavpils industriālo parku, kur viesi iepazinās ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) uzņēmumu “Zieglera Mašīnbūve”, kas saņēmuši Eiropas Savienības finansējumu. Tika apspriesti arī turpmākie attīstības plāni un projekti, kas veicina reģiona ekonomisko izaugsmi. Paralēli tika veikta vizīte Daugavpils Universitātē, kur tika runāts par ES finansētajiem projektiem un universitātes lomu reģiona attīstībā, kā arī sasaistes veicināšanu starp zinātni ar reģionālā darba tirgus vajadzībām. Piedalījās arī pārstāvji no Daugavpils Industriālā tehnikuma.

Delegācija vizītes noslēgumā Daugavpilī tikās ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomi, kuras ietvaros prezentēta reģiona stratēģija un galvenie projekti, tostarp Latgales SEZ attīstība. Eiropas Komisijas pārstāvji uzsvēra, ka Latgalei ir liels potenciāls, kas jāattīsta, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu un vietējo iniciatīvu atbalstu.

Vizītes laikā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra sadarbības nozīmi: “Pasaules Bankai un Eiropas Komisijai ir bijuši piemēri gan Rumānijā, gan Polijā, kur šāda veida ieguldījumi ir nesuši efektīvus rezultātus. Mēs kopā ar Eiropas Komisiju un Pasaules Banku meklēsim labākos risinājumus, lai sekmētu ekonomikas attīstību Latgalē.”

Delegācijas vizīte Rēzeknē

Turpinot vizīti Latgalē, 12. jūnijā Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas delegācija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tikās ar vietējiem uzņēmējiem, izglītības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām, lai diskutētu par projektu ieviešanu, vietējo prioritāšu noteikšanu, reģionālajiem izaicinājumiem, iespējamajiem risinājumiem, attīstības plāniem un projektiem, kas veicina reģiona ekonomisko izaugsmi.

Vizītes laikā tika uzsvērts, ka Latgalei ir liels potenciāls, kas jāattīsta, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu un vietējo iniciatīvu atbalstu. Delegācija izteica cerību, ka šī iniciatīva uzlabos dzīves kvalitāti Latgalē un pievērsīs Latvijas valdības uzmanību šī reģiona problēmām, nospraužot nākotnes mērķus un prioritātes, kas veicinās reģiona ilgtspējīgu attīstību.

Eiropas Komisijas pārstāvji uzsvēra Latgales nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības kontekstā, jo reģions ir ES robeža. Vizītes laikā tika apspriesti gan reģiona izaicinājumi, gan iespējamie risinājumi, un tika novērtēti pozitīvie rezultāti, ko nesušas ES investīcijas Latgalē. Komisijas ierēdņi pauda prieku par to, ka bija iespēja tikties ar vietējiem vadītājiem un dažādiem partneriem, kā arī redzēt pozitīvās pārmaiņas, kas veiktas ar ES līdzekļu palīdzību.

Delegācija uzsvēra līdzšinējos ieguldījumus un to nozīmīgumu: “Mēs esam ļoti daudz ieguldījuši šajos gados Eiropas Savienības līdzekļus Latgalē, arī visā Latvijā, un bija prieks redzēt šīs pozitīvās izmaiņas. Investīcijas, kas bija veiktas gan universitātē, gan ražošanas ēkās, ir sasniegušas reālus cilvēkus un mainījušas viņu dzīves.”

Kopumā, vizīte tika novērtēta kā ļoti produktīva, izceļot nepieciešamību fokusēties uz risinājumiem un izstrādāt konkrētus plānus nākotnei. Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas pārstāvji ir pateicīgi Latgales priekšsēdētājiem, sadarbības organizācijām, partneriem par veltīto laiku, uzklausot viņus un daloties ar saviem izaicinājumiem.

Delegācijas sastāvs:
  • Pasaules Bankas delegācija: Ellen Hamilton, Carli Venter, Grzegorz Wolszczak, Jolanta Blazaite, Damaris Bangean, Cristina Zamfir, Sandra Spūle un Allan Allik
Eiropas Komisijas pārtāvji:
  • Andreas von Busch, Linda Sproģe, Dorota Witoldson, Andris Skrastiņš, Karina Jansone (DG REGIO), Daniel Woehl, Beata Berke (DG EMPL)

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģions