Eiropas Komisijas un Pasaules Bankas pārstāvju vizīte Latgalē