Piekļūstamības paziņojums

Latgales plānošanas reģions saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Latgale biznesam - https://invest.latgale.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latgale biznesam tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Galvenajā navigācijā ir izvietoti vairāk par 10 elementiem.
  • Izvēlnēs nav iespējams pārvietoties ar bulttaustiņiem.
  • Foto joslas bildēm, veiksmes stāstu un ziņu titulbildēm kā arī investoru logotipiem šobrīd nav paredzēta funkcionalitāte pievienot alternatīvo tekstu. Tāpat ir teksta sadaļas, kurās alternatīvais teksts nav pievienots.
  • Lapā ir elementi ar nepietiekamu kontrastu, bet izmantotās krāsas atbilst stila vadlīnijām.
  • Teksta sadaļās ir ievietotas bildes ar tekstuālu saturu, kas nepalielināsies izmantojot teksta izmēra tālummaiņas funkcionalitāti.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 03.01.2024. Izvērtēšanu veica Alberts Muktupāvels, informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: protokols.xlsx.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: lsez@lpr.gov.lv

Zvaniet: +371 65428111

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Raimonds Orbidāns, Latgales plānošanas reģiona Informācijas sistēmu administrators.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 03.01.2024.