Header 4

Наибольшая прибыль в Латгалии характерна для производственных предприятий.

Крупнейшие предприятия Латгалии по обороту в 2013 году:

  1. Euro Energo Company, ООО (оптовая торговля)
  2. Preiļu siers, АО (Производство продуктов питания)
  3. PETROACTIV LATVIA, ООО (Оптовая торговля)
  4. SEPA OIL, ООО (Оптовая торговля)
  5. Mamas D, ООО (производство химических веществ и химических продуктов)

Объем внешних инвестиций в регионе

В Латгале прямые зарубежные инвестиции привлекают более 4% предприятий.

В отличие от других регионов, где количество предприятий, которые привлекают прямые зарубежные инвестиции, составляет примерно 3% от общего количества предприятий, Латгалия выдвинулась на передний план. Исследование Lursoft доказывает, что в Латгальском регионе прямые инвестиции привлекли 4,33% предприятий, из которых примерно треть действует в сфере розничной торговли, в свою очередь еще 15,57% свою деятельность связывают с оптовой торговлей.

Среди крупнейших прямых инвесторов, которые делают инвестиции в Латгальские предприятия, находятся Россия, Эстония, германия, Швейцария, Литва, Дания, Люксембург и др.

Наиболее привлекательные для зарубежных инвесторов города, это города, в которых развита соответствующая инфраструктура. Крупные города, Даугавпилс и Резекне уже сумели привлечь крупный зарубежный капитал. Илукстский край выделяется крупными инвестициями одного конкретного предприятия в конкретный регион.

Показатели экспорта региона

Группа предприятий Количество предприятий в группе Объем экспорта группы, EUR
2 - 3 млн. EUR 14 33,512,305
3 - 5 млн. EUR 10 40,864,362
5 - 10 млн. EUR 8 63,305,052
10 - 20 млн. EUR 5 70,420,724
20 млн. EUR и более 4 110,164,700

В общей сложности в Латгалии действует 41 предприятие, объем экспорта которых в год превышает 2 миллиона EUR и общая зарубежная реализация данных предприятий в 2013 году превысила 315 миллионов EUR. В соответствии с информацией, обобщенной ЦСУ, в Латгалии действуют 4 предприятия, объем экспорта которых, в год превышает 20 миллионов евро в год.

Крупнейшими экспортирующими предприятиями в Латгале в 2013 году были:

ООО „Nexis Fibers”; ООО”Petroactiv Latvia”, АО „Preiļu Siers”, ООО „Axon Cable”, ООО”Euro Energo Company”, ООО”Intergaz”, ООО ”Biznes Solution”.

C2455cb21e85819d6b405117e57851b4cb9208f6
E14b548b5c3510ef192dbc2332c072fcb334715a
 

Twitter

20 февр.
RT @J_Hermanis: Atjaunojamās enerģijas īpatsvars ES 🇪🇺 valstīs https://t.co/WiNTfv9zX6 https://t.co/SkfSwTbU3s
20 февр.
RT @CulinaryLatgale: Andrejs Svilāns: “Lauku ceļotāja” pārmetumi ir bezkaunība vai vienkārši muļķība? https://t.co/nroqxb0z7w
20 февр.
Rast atbildi uz jautājumu – Vai manas idejas realizācijai ir pieejams ES fondu, programmu finansējums - https://t.co/Qe0L2nllCT
8 февр.
RT @LV_portals: Attaisnotie izdevumi – jaunas normas. Skaidrojam, ko #derzināt un kā iesniegt deklarāciju --> https://t.co/0iytcxNFie #skai
8 февр.
RT @EM_gov_lv: #ESfondi atbalstu daudzdzīvokļu māju #energoefektivitāte paaugstināšanai varēs saņemt vairāk iedzīvotāju: https://t.co/JCE5k