Header 5

В 2014 году в Латгалии было зарегистрировано 314,280 жителей, что составляет примерно 14,40% от всех жителей, зарегистрированных в Латвийской Республике. Примерно 60% жителей Латгалии живут в городах и 40% в сельских регионах.

Общее количество населения трудоспособного возраста в Латгальском регионе составляет 62,5%, либо примерно 180,000 жителей, что в процентом соотношении соответствует средним показателям государства.

Зарегистрированный уровень безработицы в начале 2014 года в Латгалии составлял 17,6%. Данный показатель был выше, чем в других регионах Латвии. Следует отметить, что в городах Латгалии уровень безработицы значительно ниже, например, в Даугавпилсе зарегистрированный уровень безработицы почти в два раза ниже, чем в регионе, и составляет 9,0%, в свою очередь в Резекне 14,9%.

Средняя заработная плата в Латгалии в 2013 году была самой низкой по всей Латвии и составила 490 EUR в месяц, что представляет собой примерно 70% от средних показателей заработной платы в Латвии.

Этнический состав населения Латгалии: латыши 45%, русские 37,5%, поляки 6,7%, прочие национальности 10,8%. Этнический состав населения значительно отличается по городам и краям региона.

4253dc2651dbec2faa9d304710930ce8728f86bb
Ea35404dd6533fec7afda7d525facf8c1bd61a15
364147b1a979021606dfd68e887a248cae0078c2
997359b26b13cbf4850ad64ee8cc3e513f77f2f4
51512624f2a589d5e813818270ebdebea3520a7c
 

Twitter

20 февр.
RT @J_Hermanis: Atjaunojamās enerģijas īpatsvars ES 🇪🇺 valstīs https://t.co/WiNTfv9zX6 https://t.co/SkfSwTbU3s
20 февр.
RT @CulinaryLatgale: Andrejs Svilāns: “Lauku ceļotāja” pārmetumi ir bezkaunība vai vienkārši muļķība? https://t.co/nroqxb0z7w
20 февр.
Rast atbildi uz jautājumu – Vai manas idejas realizācijai ir pieejams ES fondu, programmu finansējums - https://t.co/Qe0L2nllCT
8 февр.
RT @LV_portals: Attaisnotie izdevumi – jaunas normas. Skaidrojam, ko #derzināt un kā iesniegt deklarāciju --> https://t.co/0iytcxNFie #skai
8 февр.
RT @EM_gov_lv: #ESfondi atbalstu daudzdzīvokļu māju #energoefektivitāte paaugstināšanai varēs saņemt vairāk iedzīvotāju: https://t.co/JCE5k