Header 5

Среди предпринимателей Латгалии наиболее популярной отраслью является розничная торговля. Из всех предприятий, зарегистрированных в регионе, розничной торговлей занимаются больше четверти предприятий, в свою очередь почти 9% работают в сфере оптовой торговли.

В сфере торговли работают более 34% предприятий Латгалии. Почти половина всех торговых предприятий, которые зарегистрированы в Латгалии, находятся в Даугавпилсе, в свою очередь еще 17% зарегистрированы в Резекне.

Подобно ситуации в Курземе, среди Лагтальских предпринимателей помимо торговли преобладают такие сферы деятельности, как растениеводство и скотоводство, операции с недвижимостью и наземный и трубопроводный транспорт.

Наиболее популярные сферы деятельности в Латгалии по нетто обороту в 2013 году:

Наиболее популярные сферы деятельности в Латгалии по количеству участников:

  • Розничная торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов (25,59%);
  • Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов (8,71%);
  • Растениеводство и скотоводство, охота и связанные вспомогательные действия (6,26%);
  • Наземный и трубопроводный транспорт (5,25%);
  • Операции с недвижимостью (4,10%).

В качестве важных направлений для развития Латгалии в будущем региональное управление называет:

  • Отрасль металлообработки и машиностроения: в настоящее время 38 предприятий с общим оборотом 80,906тыс. EUR;
  • Отрасль деревообработки и переработки: в настоящее время 83 предприятия с общим оборотом 90,686 тыс. EUR;
  • Легкая промышленность (в том числе текстильная промышленность) 21 предприятие с общим оборотом 27,497 тыс. EUR;
  • Отрасль туризма: в настоящее время 37 предприятий с общим оборотом 10,800 тыс. EUR.

 

3117d6d3139ba44b41629ee590af87497d699f29
 

Twitter

20 февр.
RT @J_Hermanis: Atjaunojamās enerģijas īpatsvars ES 🇪🇺 valstīs https://t.co/WiNTfv9zX6 https://t.co/SkfSwTbU3s
20 февр.
RT @CulinaryLatgale: Andrejs Svilāns: “Lauku ceļotāja” pārmetumi ir bezkaunība vai vienkārši muļķība? https://t.co/nroqxb0z7w
20 февр.
Rast atbildi uz jautājumu – Vai manas idejas realizācijai ir pieejams ES fondu, programmu finansējums - https://t.co/Qe0L2nllCT
8 февр.
RT @LV_portals: Attaisnotie izdevumi – jaunas normas. Skaidrojam, ko #derzināt un kā iesniegt deklarāciju --> https://t.co/0iytcxNFie #skai
8 февр.
RT @EM_gov_lv: #ESfondi atbalstu daudzdzīvokļu māju #energoefektivitāte paaugstināšanai varēs saņemt vairāk iedzīvotāju: https://t.co/JCE5k