Header 6

Projekta nosaukums

Integrētas kultūras un tūrisma zonas attīstība Višķu pagastā

Īss patreizējās situācijas apraksts

Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ciemā (blakus Luknas ezeram ) Daugavpils novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums: zemes vienība 19,25 ha platībā un 9 būves.
Piesasitot ES finansējumu šajā teritorijā jau rekonstruēti Daugavpils novada stadions un estrāde, labiekārtota Luknas ezera krasta pludmale. Atbilstoši novada attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteiktajām attīstības prioritātēm, rīcības plānā ir paredzēti investīciju projekti vienotas atpūtas, kultūras un sporta kompleksa izveidei Višķu pagasta teritorijā.

Teritorijai nepieciešama turpmākā attīstība, jārekonstruē vaolejbola un baskeltbola laukumi, jāizveido atbilstoši standartiem aprīkota kemperu novietne. Blakus pašvaldūbas īpašumam atrodas IZM īpašums, kura sastāvā atrodas Mola muižas apbūve. Pārņemot no IZM atlikušo īpašuma daļu. Mola muižas komplekss varētu tik attīstīta kā viesnīcu, SPA, konferenču ,aktīvas atpūtas un kultūras centrs.

Nozare

Tūrisms/kultūra/sports

Projekta mērķi

Attīstīt kultūras un tūrisma zonu Višķu pagastā, nodrošinot kvalitatīvus kultūras, sporta un tūrisma paklpojumus .

Projekta mērķu sasniedzamie rezultāti

Mola muižas kompleksa rekonstrukcija

Projekta īpašnieks

Zemes īpašums 19,25 ha platībā un 9 ēkas – Daugavpils novada pašvaldības īpašums.
Mola muižas kompleksa apbūve un zeme IZM īpašums

Projekta finanšu rādītāji

Izstrādāts Tehniskais projekts sporta spēļu laukumu rekonstrukcijai un kemperu atpūtas zonas ierīkošanai .
Muižas ēkas rekonstrukcijai tehniskā dokumnetācija nav izstrādāta.

Vieta

Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Vispārīgs projekta apraksts

Attīstīt kultūras un tūrisma zonu Višķu pagastā, nodrošinot kvalitatīvus kultūras, sporta un tūrisma paklpojumus , iespēja attīstīt ūdenstūrismu (gan ziemas, gan vasaras) uz Luksmnas ezera.

Potenciālie klienti un sadarbības partneri

Aktīvā tūrisma atbalstītāji (t.sk kemperu tūristi), sportisti, kultūras un amatiermākslas piekritēji, korporatīvo pasākumu klienti, ģimenes ar bērniem, pašvaldības iestādes, vietējie iedzīvotāji.

Projekta īstenošanas termiņi

[2015-2020]

Investīciju apjoms, veids un paredzamais sadarbības modelis

Pēc provizoriskiem aprēķiniem aptuvenais investīciju apjoms Mola muižas kompleksa attīstīšanai 3 500 000 EUR.

Izmaksas saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu 450 000,00 EUR

Investīciju veids: ES projektu finansējumus, privātie investori, PPP

Kontaktinformācija

Jāzeps Krukovskis – +371 65476882, jazeps.krukovskis@dnd.lv

Twitter

14. Oktobris
Piesakies reģionālo ideju darbnīcai: Latgales demogrāfiskais portrets https://t.co/l1oYPzTO7Y via @LatgalesRegions
10. Oktobris
Jauni pārrobežas ekotūrisma maršruti Latgalē un Aukštaitijā https://t.co/NUJELL8lsG via @LatgalesRegions
10. Oktobris
Krāslavas Valsts ģimnāzijā Latgales uzņēmējdarbības cetrs aicina jauniešus plašāk skatīt uzņēmējdarbības iespējas… https://t.co/TzPT1gdLuG
8. Oktobris
Izsludināts konkurss ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2019’’ https://t.co/THtKMCZNNJ via @LatgalesRegions
8. Oktobris
Seminārs Daugavpilī „Mārketings kā biznesa izaugsmes instruments” https://t.co/sAiqPXOZGu via @LatgalesRegions