Header 6

Projekta nosaukums

Amatu un radošās izglītības centrs „Vaboles muiža”

Īss patreizējās situācijas apraksts

Novada domes speciālistu grupa 2013. gada 12. aprīlī veica Vaboles muižas apbūves apsekošanu un secināja, ka būtu nepieciešams rekonstruēt vēsturisko Vaboles muižas pārvaldnieka māju( skolas kopmītnes) kā unikālu novada koka mantojuma objektu un blakus esošo muižas ledus pagrabu (skolas darbnīcu ēka) un izveidot Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”, integrējot tajā Skrindu dzimtas muzeju, Špoģu mūzikas un mākslas skolas mācību punktu, amatu darbnīcas, izstāžu zāli un semināru/nodarbību telpas. Amatu centra izveide rekonstruētajās Vaboles muižas vēsturiskajās ēkās būtu liels ieguldījums novada kultūrvides attīstībā, novads iegūtu jaunu kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu, kas nozīmīgi paplašinātu tūrisma plūsmu. Tas būtu impulss arī Vaboles muižas parka vides sakopšanai un tā virzīšanai tūrisma apritē, kā arī blakus esošās vēsturiskās klēts atjaunošanai. Tādā veidā tiktu uzsākts darbs pie Daugavpils novada attīstības plānā paredzēto radošo teritoriju un tematisko ciemu izveides projekta.

Pārvaldnieka māja ir vienstāva koka celtne 306 m2 platībā ar bēniņiem un pagrabu. Ēka ir vērtīgs tautas celtniecības būves paraugs ar vēl saglabātām greznām kokgriezuma detaļām. Aptuveni līdz 1923. gadam šeit darbojās Vaboles pamatskola. Pēc tam, kad skola tika pārvietota uz pārbūvēto muižas staļļa ēku, pārvaldnieka mājā tika iekārtots skolas internāts. Padomju laikā un līdz 1993.gadam ēkā darbojās vidusskolas ēdnīca un kopmītnes. Koka virsbūvē virs ledus pagraba (70 gados ēka apdarināta ar silikātķieģeļiem) bija iekārtotas skolas darbnīcas. Kopš 2003. gada ēkas netiek izmantotas. Būves ir Daugavpils novada pašvaldības īpašums. 2014. gadā Vaboles pagasta pārvalde plāno ēku inventarizāciju un to ierakstīšanu zemes grāmatā.

Esošās muzeja telpas nepieciešamas citu Vaboles pagasta pārvaldes kultūras pakalpojumu attīstībai – pagasta bibliotēkai vajadzīgas lielākas telpas, nav telpu jauniešu darbam un Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu darbībai.

Nozare

Tūrisms/uzņēmējdarbība (radošo industriju attīstība)

Projekta mērķi

Balstoties uz Skrindu dzimtas muzejā saglabāto kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu un kolektīvās atmiņas apjomu, sagatavot infrastruktūru Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” izveidei, veicot Vaboles muižas kultūras mantojuma objektu – vēsturiskās pārvaldnieka mājas un ledus pagraba rekonstrukciju ar mērķi:
- Paplašināt Skrindu dzimtas muzeja darbību, apkārt tam veidojot plašāku radošo teritoriju/ tematisko ciemu ar jauniem radošo industriju un kultūras tūrisma piedāvājumiem, kas balstīti novada amatu tradīcijās, vietējās identitātes produktos un pakalpojumos.
- Sekmēt zināšanu pārnesi, sabiedrības integrāciju un saliedētību, attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, veidojot sadarbības tīklu ar lauku amatniekiem, kultūras mantojuma īpašniekiem, tradicionālo prasmju nesējiem un uzņēmējiem.
- Sniegt prasmes un zināšanas amatniecības un mājražošanas uzņēmumu izveidē.
- Veidot platformu radošās izglītības attīstībai laukos.

Projekta mērķu sasniedzamie rezultāti

1.Skolas kopmītnes un darbnīcu ēkas vienkāršotā renovācija.
2.Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” ēku
rekonstrukcijas, telpu interjera risinājumu, teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta pasūtīšana un izgatavošana.
3. Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” ēku rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana;
4. Amatu un radošās izglītības centra telpu un Muzeja ekspozīciju iekārtojums
Amatu un radošās izglītības centra telpu un Muzeja ekspozīciju iekārtojums

Projekta īpašnieks

Zemes īpašums, ēkas – pašvaldības

Projekta finanšu rādītāji

Izstrāda Amatu un radošās izglītības centra koncepcija

Vieta

Adrese: vabole, Vaboles pagasts

Vispārīgs projekta apraksts

Nozīmīgākās vietējā kultūras mantojuma vērtības apkopotas Skrindu dzimtas muzejā, kurš izveidots 1996. gadā un šobrīd izvietots vēsturiskajā Vaboles muižas ēkā 148, 5 m2 platībā. Ēkā darbojas arī pagasta bibliotēka un Latvijas pasta nodaļa. Padomju laikā vēsturiskās koka ēkas vērtības ir praktiski iznīcinātas, mājas ārsienas apbūvētas ar silikātķieģeļiem, uzlikts šifera jumts, pārbūvētas logu ailas. Ēkas ārējais veidols neatbilst muzeja tēlam un misijai, muzejam nav kanalizācijas un ūdenspadeves, nav tualetes, kas nopietni traucē tūristu piesaisti. Muzejs nevar realizēt sagatavotās programmas kulinārā mantojuma un bagātīgo amatniecības prasmju popularizēšanas jomā. Muzeja krājuma glabāšanai un attīstībai nepieciešamas lielākas telpas, nekā tās ir šobrīd. Speciālistu grupa veica Vaboles muižas apbūves apsekošanu un secināja, ka būtu nepieciešams rekonstruēt vēsturisko Vaboles muižas pārvaldnieka māju( skolas kopmītnes) kā unikālu novada koka mantojuma objektu un blakus esošo muižas ledus pagrabu (skolas darbnīcu ēka) un izveidot Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”, integrējot tajā Skrindu dzimtas muzeju, Špoģu mūzikas un mākslas skolas mācību punktu, amatu darbnīcas, izstāžu zāli un semināru/nodarbību telpas.

Potenciālie klienti un sadarbības partneri

Tūristi, kultūras nozares darbinieki
Pašvaldība, NVO

Projekta īstenošanas termiņi

[2015-2020]

Investīciju apjoms, veids un paredzamais sadarbības modelis

Pēc provizoriskiem aprēķiniem aptuvenais investīciju apjoms – 1 700 000EUR.
Investīciju veids: ES projektu finansējumus, privātie investori

Kontaktinformācija

Jāzeps Krukovskis – +371 65476882, jazeps.krukovskis@dnd.lv

Twitter

12. Februāris
Seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem” https://t.co/JmT15tNhZz via @LatgalesRegions
12. Februāris
Noslēdzies Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums Daugavpilī “CITS BAZĀRS” – uzvar ekoloģiski produkti un izg… https://t.co/1BdnjMWK19
7. Februāris
Latvijas un Baltkrievijas uzņēmēju tīklošanās pasākums Daugavpilī https://t.co/cRbuid4AvX via @LatgalesRegions
7. Februāris
Aicinām apmeklēt Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālo pasākumu Daugavpilī “CITS BAZĀRS” https://t.co/H1Ws9psNzw via @LatgalesRegions
4. Februāris
RT @LV_portals: Latvija līdz 2030. gadam ir apņēmusies sasniegt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 50% apmērā no kopējā enerģijas gala pat…