Header 6

Projekta nosaukums

Nekustamais īpašums rūpnieciskajai ražošanai Rēzeknē (metālapstrādes/elektroinstrumentu rūpnīca)

Nozare

Metālapstrāde/ elektroinstrumentu ražošanas rūpnīca – noma/pārdošana

Projekta mērķi

Piesaistīt investorus nekustamajam īpašumam

Projekta īpašnieks

Juridiskā persona – REBIR RSEZ AS

Vieta

Viļakas ielā 4, Rēzekne (Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija)

Vispārīgs projekta apraksts

Ražošanas ēku komplekss atrodas Rēzeknes pilsētas ziemeļu mikrorajona industriālajā daļā galvenās ielas tuvumā, speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, 800 metru attālumā no starptautiskas nozīmes autoceļiem Maskava – Rīga un Sanktpēterburga – Varšava.

Kopējā zemes platība ir 11.45 ha, t.sk. 5.025 ha ir ēkas. Kopējā apbūvētā platība ir 50 252 m², tajā skaitā ražošanas telpu kopplatība ir 34 089 m².

Īpašums sastāv no 18 nekustamā īpašuma objektiem, kuri reģistrēti atsevišķi (atsevišķas Zemesgrāmatu apliecības).

Īpašums atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kas sniedz iespējas saņemt tiešo un netiešo nodokļu atlaides. (Vairāk informācijas www.rsez.lv)

Priekšrocības

  • pieejamā elektrības jauda plastmasu ražošanas cehā 7500 kW, ražošanas cehā 5000 kW, zemes gabalu šķērso 10 kV kabeļu elektrolīnija un 350 m attālumā atrodas 110/10 kV transformatora apakšstacija;
  • pieejama centralizēta ūdensapgāde, ir lokālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta;
  • ir pieslēgums gāzes vadam, apkure;
  • objektu var iegādāties īpašumā vai nomāt kopumā vai pa daļām. Īpašums pieder komersantam;
    biroja ēkās ir pieejams lifts;
  • attālums līdz dzelzceļa sliedēm ir 300m un tuvākā stacija ir Rēzekne-2;
  • papildus īpašums ir aprīkots ar uguns drošības sistēmu, signalizāciju, videonovērošanu, apsardzi, telekomunikācijām, ventilācijas sistēmu, putekļu savākšanas sistēmu kā arī teritorija ir nožogota.

Projekta īstenošanas termiņi

Precizējams

Investīciju apjoms, veids un paredzamais sadarbības modelis

Pēc individuālas vienošanās

Kontaktinformācija

Jevgrafijs Platonovs

Tel.: +371-278-926-30

Vasilijs Belovs

Tel.: +371-264-619-07

E-pasts: ostmark@rebir.lv

Cita nozīmīga informācija

  • 16670d14b7c3786378d2d5589ce9dda25a0260c6
  • 1b97518cd52afc3fb52579faad3c9dbe3e886689

Twitter

24. Augusts
RTA pārstāvji apmeklē uzņēmumu Daugavpilī https://t.co/wOZHg5uWc7
21. Augusts
RT @Talis_L: Interesants @Finmin apkopojums par faksa aparātu esamību valsts pārvaldes iestādēs https://t.co/jWX1mxNI4b
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Krājumā "Tūrisms Latvijā, 2019" ietverti 2018. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas ie…
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Informatīvajā apskatā "Latvijas Energobilance 2018. gadā" teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā inform…
19. Augusts
RT @LatgalesLaiks: Daugavpilī notiks 2. Starptautiskā tūrisma kontaktbirža https://t.co/iWMkjruvpQ