Header 6

Projekta nosaukums

Nekustamais īpašums rūpnieciskajai ražošanai Rēzeknē (metālapstrādes/elektroinstrumentu rūpnīca)

Nozare

Metālapstrāde/ elektroinstrumentu ražošanas rūpnīca – noma/pārdošana

Projekta mērķi

Piesaistīt investorus nekustamajam īpašumam

Projekta īpašnieks

Juridiskā persona – REBIR RSEZ AS

Vieta

Viļakas ielā 4, Rēzekne (Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija)

Vispārīgs projekta apraksts

Ražošanas ēku komplekss atrodas Rēzeknes pilsētas ziemeļu mikrorajona industriālajā daļā galvenās ielas tuvumā, speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, 800 metru attālumā no starptautiskas nozīmes autoceļiem Maskava – Rīga un Sanktpēterburga – Varšava.

Kopējā zemes platība ir 11.45 ha, t.sk. 5.025 ha ir ēkas. Kopējā apbūvētā platība ir 50 252 m², tajā skaitā ražošanas telpu kopplatība ir 34 089 m².

Īpašums sastāv no 18 nekustamā īpašuma objektiem, kuri reģistrēti atsevišķi (atsevišķas Zemesgrāmatu apliecības).

Īpašums atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kas sniedz iespējas saņemt tiešo un netiešo nodokļu atlaides. (Vairāk informācijas www.rsez.lv)

Priekšrocības

  • pieejamā elektrības jauda plastmasu ražošanas cehā 7500 kW, ražošanas cehā 5000 kW, zemes gabalu šķērso 10 kV kabeļu elektrolīnija un 350 m attālumā atrodas 110/10 kV transformatora apakšstacija;
  • pieejama centralizēta ūdensapgāde, ir lokālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta;
  • ir pieslēgums gāzes vadam, apkure;
  • objektu var iegādāties īpašumā vai nomāt kopumā vai pa daļām. Īpašums pieder komersantam;
    biroja ēkās ir pieejams lifts;
  • attālums līdz dzelzceļa sliedēm ir 300m un tuvākā stacija ir Rēzekne-2;
  • papildus īpašums ir aprīkots ar uguns drošības sistēmu, signalizāciju, videonovērošanu, apsardzi, telekomunikācijām, ventilācijas sistēmu, putekļu savākšanas sistēmu kā arī teritorija ir nožogota.

Projekta īstenošanas termiņi

Precizējams

Investīciju apjoms, veids un paredzamais sadarbības modelis

Pēc individuālas vienošanās

Kontaktinformācija

Jevgrafijs Platonovs

Tel.: +371-278-926-30

Vasilijs Belovs

Tel.: +371-264-619-07

E-pasts: ostmark@rebir.lv

Cita nozīmīga informācija

  • 16670d14b7c3786378d2d5589ce9dda25a0260c6
  • 1b97518cd52afc3fb52579faad3c9dbe3e886689

Twitter

20. Maijs
Ziemeļlatgales vietējie mājražotāji un amatnieki cer uz sadarbību ar Rīgas Centrāltirgu https://t.co/t5bcoSmEi0
20. Maijs
RT @J_Hermanis: Muzeju apmeklējums Latvijā 🇱🇻 KM “Pētījums par Latvijas muzeju nozīmi dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības…
14. Maijs
Balvu novada saimnieciskās darbības veicēji apgūst zināšanas grāmatvedībā https://t.co/z4Fig1Vwys
14. Maijs
Daugavpils komersantiem pieejama grantu programma “IMPULSS” https://t.co/3burRYhNPh
14. Maijs
RT @balvu_novads: Balvu novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas līdz 2019.gada 11. jūnijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu p…