Header 6

Projekta nosaukums

Lauku produktu loģistikas centra izveide

Nozare

Loģistika, augkopība

Projekta mērķi

Loģistikas centra augļu, dārzeņu glabāšanai, pārstrādei un pakošanai izbūve

Projekta īpašnieks

Privātpersona

Vieta

Juzefova 5A", Juzefova, Naujenes pag., Daugavpils nov.

Vispārīgs projekta apraksts

Daugavpils novada teritorijā ar augļu un dārzeņu audzēšanu nodarbojas vismaz 30 ražotāji. Katrs darbojas savā saimniecībā un pārsvarā ražo produkciju ar zemu pievienoto vērtību. Augļu un dārzeņu audzētāju klastera veidošana ir viena no novada attīstības prioritātēm. Tā rezultātā klasteri veidojošie uzņēmumi kļūs konkurētspējīgāki, jo varēs piesaistīt ES fondu līdzekļus, kā arī veicinās citu nozaru attīstību.

Izveidojot augļu un dārzeņu ražotāju klasteri, nākošais šis nozares attīstības posms, ir izveidot nepieciešamo infrastruktūru – loģistikas centru, lai nodrošinātu šīs produkcijas pārstrādi un ražošanu ar augstu pievienoto vērtību.

Pirms loģistikas centra izbūves, nepieciešams veikt tehniskā projekta izstrādi, kā arī sagatavot projekta pieteikumu valsts un ES atbalsta saņemšanai.

Loģistikas centrs sevī ietvers angāru, pārstrādes un iepakojuma ceha un noliktavu ierīkošanu.

Loģistikas centrs robežojas ar Daugavpils pilsētu.

Priekšrocības

 • sadarbības modelis: ES projektu finansējumus, privātie investori, publiskā privātā partnerība;
 • jebkāda veida investīcijas un sadarbība, investora līdzdalību sabiedrības kapitālā un vadībā;
 • Daugavpils pilsētas tuvums (robežojas ar pilsētu) – plašāka produkcijas realizēšanas iespēja;
 • transporta koridoru tuvums (autoceļi, dzelzceļš);
 • pierobeža (pārrobežu sadarbības tīkla attīstības iespējas);
 • potenciālie klienti: vietējie augļu un dārzeņu ražotāji, Latvijas un Krievijas pierobežas ražotāji;
 • sadarbības partneri – Latvijas un Krievijas pierobežas uzņēmumi.

Projekta īstenošanas termiņi

2020. gads

Investīciju apjoms, veids un paredzamais sadarbības modelis

3,5 mlj EUR

Kontaktinformācija

Jāzeps Krukovskis

Mob.: +371-654-768-82

E-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

 • A53317e704f5ed5d212fbeffc047a3370a07f368
 • 60a7c3a011b90cef9de45d6938ba81c154a848c9
 • 12f7eecb06dc06e64dfc0444534c47aca3819f43
 • 4e45ec5b87aedba4c6ef6a2c44b571f120761216
 • F4f5a630c4a623438579af40b1a2b182167ed2fd

Twitter

24. Augusts
RTA pārstāvji apmeklē uzņēmumu Daugavpilī https://t.co/wOZHg5uWc7
21. Augusts
RT @Talis_L: Interesants @Finmin apkopojums par faksa aparātu esamību valsts pārvaldes iestādēs https://t.co/jWX1mxNI4b
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Krājumā "Tūrisms Latvijā, 2019" ietverti 2018. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas ie…
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Informatīvajā apskatā "Latvijas Energobilance 2018. gadā" teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā inform…
19. Augusts
RT @LatgalesLaiks: Daugavpilī notiks 2. Starptautiskā tūrisma kontaktbirža https://t.co/iWMkjruvpQ