Header 6

Projekta nosaukums

Paaugstināta servisa sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas centra izveidošana pensijas vecuma personām

Īss patreizējās situācijas apraksts

Veicot izglītības tīkla optimizāciju Daugavpils novadā, aktuāls jautājums par bijušo skolu ēku funkcionālo pārprofilēšanu un esošo ēku piemērošanu citām vajadzībām. Līksnas skola ēka pēc tās izvietojuma, atrašanās vietas un platības piemērota Paaugstināta servisa sociālās aprūpes centra izveidei pensijas vecuma personām (ar iespējamu paliatīvās aprūpes nodrošināšanu). Ēka ir labā tehniskajā stāvoklī, nodrošināti visi inženierkomunikāciju pieslēgumu, netālu atrodas Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca, kas ir liela priekšrocība šīs mērķgrupas personām. Projekta īstenošanai nepieciešams veik rekonstrukcijas darbus – ēkas pielāgošanas un inženierkomunikāciju modernizācijas remontdarbi (dzīvojamo istabu ierīkošana, medicīnisko pakalpojumu telpu ierīkošana utt.), ugunsdrošības, apsardzes, videonovērošanas, palīdzības izsaukšanas sistēmas un interneta pieslēguma ierīkošana, teritorijas labiekārtošana, aprīkojuma iegāde, t.sk. klientu specifikai pielāgotu transportlīdzekļu iegāde mobilo pakalpojumu brigādei un tehnisko palīglīdzekļu iegāde.

Nozare

Sociālie pakalpojumi

Projekta mērķi

Nodrošināt augstas kvalitātes sociālā pakalpojuma pieejamību reģionā. VIP klientu aprūpe reģiona teritorijā, par kuriem maksā piederīgie. Bijušās Līksnas skolas ēkas rekonstrukcija.

Projekta mērķu sasniedzamie rezultāti

1.Ekonomiskā pamatojuma izstrāde ;
2.Tehniskais uzdevums centra
projektēšanai.
3. Tehniskā projekta izstrāde
4.. Projekta pieteikuma gatavošana ES atbalsta saņemšanai.
5. Paaugstināta servisa sociālās aprūpes centra izveide

Projekta īpašnieks

Zemes īpašums – daļēji pašvaldības, daļēji draudzes,ēkas –pašvaldības

Projekta finanšu rādītāji

Detalizēts ekonomiskais pamatojums un tehniskais projekts nav izstrādāts.

Vieta

Adrese: Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads

Vispārīgs projekta apraksts

Darba vietu trūkums valstī un kopējā ekonomiskā situācija valstī veido nopietnu darbspējas vecuma iedzīvotāju darba migrāciju, kā rezultātā pensijas vecuma iedzīvotāji paliek bez bērnu aprūpes, kas gala rezultātā noved pie šo personu institucionālās aprūpes. Ir tāda iedzīvotāju grupa (pārsvarā tie ir arzemēs strādājošie), kuri vēlas nodrošināt saviem vecākiem augstas kvalitātes aprūpi un ir gatavi par šo pakalpojumu maksāt.

Potenciālie klienti un sadarbības partneri

Pensijas vecuma iedzīvotāji, kuru tuvinieki gatavi apmaksāt šo pakalpojumu.
Sadarbības partneri: pašvaldība, nevalstiskās organizācijas, sociālie dienesti

Projekta īstenošanas termiņi

[2015-2020]

Investīciju apjoms, veids un paredzamais sadarbības modelis

Pēc provizoriskiem aprēķiniem aptuvenais investīciju apjoms – 2 800 000 EUR.
Investīciju veids: ES projektu finansējumus, privātie investori

Kontaktinformācija

Jāzeps Krukovskis – +371 65476882, jazeps.krukovskis@dnd.lv

Twitter

12. Februāris
Seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem” https://t.co/JmT15tNhZz via @LatgalesRegions
12. Februāris
Noslēdzies Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums Daugavpilī “CITS BAZĀRS” – uzvar ekoloģiski produkti un izg… https://t.co/1BdnjMWK19
7. Februāris
Latvijas un Baltkrievijas uzņēmēju tīklošanās pasākums Daugavpilī https://t.co/cRbuid4AvX via @LatgalesRegions
7. Februāris
Aicinām apmeklēt Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālo pasākumu Daugavpilī “CITS BAZĀRS” https://t.co/H1Ws9psNzw via @LatgalesRegions
4. Februāris
RT @LV_portals: Latvija līdz 2030. gadam ir apņēmusies sasniegt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 50% apmērā no kopējā enerģijas gala pat…