Header 9

Latgale līdzīgi kā pārējā Latvijas teritorija ilglaicīgi ir atradusies citu valstu ietekmē. Lai gan šo ietekmi var vērtēt dažādi, tomēr tā ir radījusi neatkārtojamu Latgales kultūrvidi, kas atspoguļojas tradīcijās, arhitektonikā, mūzikā, dramaturģijā un sadzīvē.

Latgales vēsturi pēdējā tūkstošgadē var iedalīt vairākos posmos:

25f4703882953ee8362a6cc4d392e0faec7ba856

Jersikas periods: Agrīnajos viduslaikos no latgaliešu ciltīm izveidotā ķēniņvalsts iestiepās mūsdienu Krievijas un Baltkrievijas teritorijās, kā arī savā maksimālajā punktā aizņēma pusi no mūsdienu Latvijas teritorijas. Uzskata, ka latviešu valoda savā pamatā ir cēlusies no latgaliešu valodas.

Livonijas periods: 13.gs sākumā Jersikas ķēniņvalsts beidza pastāvēt, kad to satrieca vācu bīskaps Alberts ar savu zobenbrāļu ordeni, tādā veidā Latgales teritorija tika pievienota Livonijai – valstiskam veidojumam, kas atradās vācu bīskapijas pārraudzībā un kas sastāvēja no tā laika Latvijas un Igaunijas teritorijām.

595566b677d9528f2afba7b77a2cfcf4f2238dda

Polijas periods: 1561. gadā Latgale tika pievienota Polijas karalistes - Žečpospoļitas sastāvā kā Lietuvas lielkņazistes province, kuras sastāvā turpināja atrasties 200 gadus. Šis laiks ir devis nozīmīgu ieguldījumu Latgales kultūras un arhitektūras attīstībā. Šajā laikā Latgalē uzplauka un nostiprinājās katolicisms.

Cariskās Krievijas periods: 1772. gadā Polijas sadalīšanas rezultātā Latgales teritorija tika pievienota Krievijas impērijai, administratīvi iekļaujoties Pleskavas un vēlāk Vitebskas guberņā kā Daugavas province. 19.gs sākumā, sakarā ar Napoleona iebrukuma Krievijā draudiem, tika uzcelts Daugavpils cietoksnis, kuram bija svarīga loma Krievijas ziemeļaustrumu robežu aizsardzībā.

4e4ee12d73d49153ca8cc71884e95e2b4f8c659d

Latvijas 1.brīvvalsts periods: 1918. gadā, nodibinoties Latvijas Republikai, Latgale tika pasludināta par jaunajai valstij piederošu teritoriju. Divus gadus vēlāk Latvijas Republika parakstīja Miera līgumu ar Padomju Krieviju, kas atteicās no savām tiesībām uz Latgales teritoriju.

Padomju Savienības periods: 2.Pasaules kara rezultātā Latvija tika pievienota Padomju Savienībai un atradās tās sastāvā līdz 1990. gadam, kad tika atjaunota Latvijas Republikas neatkarība. Gadi Padomju Savienības sastāvā ievērojami ietekmēja Latgales etnisko sastāvu, strauji samazinoties latviešu un palielinoties krievvalodīgo īpatsvaram reģionā.

Atjaunotās brīvvalsts periods: 1990. gadā Latvijas Republika atguva savu neatkarību. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā Latgale ir kļuvusi par Eiropas Savienības Austrumu ārējās robežas reģionu.

Twitter

17. Jūlijs
Kūdras izstrādes uzņēmumi cer uz lielāku valsts atbalstu https://t.co/2PAnu7hCBE
17. Jūlijs
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina reģiona uzņēmumus uz semināru „Nodokļu aktuali… https://t.co/qoGDyfDmAO
17. Jūlijs
RT @CSP_Latvija: 2018. gada sākumā Latvijā 13,9 % iedzīvotāju bija pirmspensijas vecumā https://t.co/TWGfx5dDOa https://t.co/boNRTrxH3N
10. Jūlijs
RT @J_Hermanis: @zoldners Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas 🇱🇻 reģionos 1990.-2018.g. https://t.co/f5XJMuIu1i https://t.co/H9Vnwevtpi
10. Jūlijs
RT @ltvpanorama: Pēc vairāku gadu prombūtnes dzimtenē atgriezusies arī kāda jauna ģimene Druvienas pagastā. Par sakrāto naudu nopirktas gov…