Header 5

2014. gadā Latgalē dzīvo 314 280 iedzīvotāji, kas ir aptuveni 14,40% no visiem Latvijā reģistrētajiem iedzīvotājiem. Aptuveni 60% no Latgales iedzīvotājiem atrodas pilsētās un 40% lauku teritorijās.

Lielākās pilsētas, kuros ir izvietojušies nozīmīgākās ražotnes un darba vietu centri ir Daugavpils (98,922 iedzīvotāji) un Rēzekne (33,042 iedzīvotāji). Latgales novadi ar lielāko iedzīvotāju skaitu ir Rēzeknes (29,995 iedzīvotāji) un Daugavpils novads (25,882 iedzīvotāji).

Kopējais iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā Latgales reģionā sastāda 62,5% jeb aptuveni 180,000, kas procentuāli ir līdzīgs valsts vidējiem rādītājiem.

Reģistrētais bezdarba līmenis uz 2014. gadu Latgalē sastādīja 17,6%, kas bija augstākais starp pārējiem Latvijas reģioniem (otrais lielākais bezdarba rādītājs Kurzemes reģionā 9,8%). Jāatzīmē, ka Latgales pilsētās bezdarba rādītāji ir zemāki, piemēram, Daugavpilī reģistrētais bezdarba līmenis ir gandrīz divas reizes mazāks nekā citur reģionā, proti, 9,0%, savukārt Rēzeknē tas ir 14,9%.

Procentuāli visvairāk bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību – aptuveni 43% jeb 10 397. Bezdarbnieki vecumā no 20 - 45 gadiem sastāda 45% jeb 10 976. Visvairāk procentuāli bezdarbnieku ir vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem (35% jeb 8594).

Bezdarba rādītāji norāda, ka Latgales reģionā ir liels bezdarbnieku skaits aktīvajā vecumā ar profesionālo izglītību, kas ir potenciāli izmantojams resurss, atverot ražotnes un radot citas darbavietas reģionā.

2013. gada vidējā darba alga Latgalē bija viszemākā Latvijā un sastādīja 490 EUR mēnesī, kas ir aptuveni 70% no vidējās algas rādītājiem Latvijā. Nākošā zemākā vidējā alga ir Vidzemes reģionā 559 EUR mēnesī. Augstākā vidējā alga Latvijā ir Rīgā 813 EUR mēnesī.

Latgales reģionā iedzīvotāji brīvi sazinās latviešu un krievu valodās. Angļu valodas zināšanas reģionā ir vērtējamas kā neviendabīgas un ir atkarīgas no konkrētās personas izglītības līmeņa.

Latgales iedzīvotāju etniskais sastāvs: latvieši 45%, krievi 37,5%, poļi 6,7%, pārējās tautības 10.8%. Iedzīvotāju etniskais sastāvs būtiski atšķiras starp reģiona pilsētām un novadiem.

Lielāko pilsētu iedzīvotāju etniskais sastāvs:

Rēzekne: latvieši 46%, krievi 44,7%, poļi 2,4%, 6,9% pārējās tautības;

Daugavpils: latvieši 18,9%, krievi 50,2%, poļi 13,9%, 17% pārējās tautības.

Bezdarba līmenis

4b39d64392934963e770543bb333c78573742360

Bezdarba līmenis pilsētās

886b3fb82282dab5f1f9cf76b65dd05e5b4bffe6

Bezdarbnieku sadalījums

65b3f06206d8c5ed0a9bdaddad94e0a373752713

Bezdarbnieki pēc izglītības

Aaf913ac2eb2776b7a9d9cfa4310b645ab9f9b20

Iedzīvotāju skaits

85b584bfae6d7aecafbed9a013eb120e5b48fc05

Iedzīvotāju skaita sadalījums

43a784ec8c95b462387d8e2d3c95da8763a7a9bc

Iedzīvotāju etniskais sastāvs

Fc8cc9d14cc3510d6a13d0a5b2ecaff880d88c2c

Etniskais sastāvs pilsētās

06624f2842cf9011edb86b4bdf8f0c01134cff84

Dzīves telpas sadalījums

A4788d5a624aa028296e0153cd8f7c439b087fc9

Vidējā alga

39b922035326ca322f723a41cbd3e926fd3be8f6
 

 

 

Twitter

18. Jūnijs
Mežvidu lauksaimniecības – tehnoloģiju parkā notika diskusija par pasaules mēroga alternatīvas degvielas projektu… https://t.co/6g6lnuDcYu
18. Jūnijs
RT @LV_portals: Tām kapitālsabiedrībām – SIA un AS –, kuras nebūs atklājušas savus patiesā labuma guvējus, tiks piemērota vienkāršotā likvi…
18. Jūnijs
RT @dblv: Mana pieredze: Ideja par mazu tumbiņu pāraug biznesā ar lielu potenciālu https://t.co/B89186bScy #db #dienasbizness via @dblv
18. Jūnijs
RT @J_Hermanis: Brīvo darbvietu skaits Latvijā 🇱🇻 sasniedzis 28,4 tūkstošus, kas ir augstākais līmenis kopš šī rādītāja mērīšanas (t.i., 20…
12. Jūnijs
RT @dblv: Latvijā pieaug rēķinu kavējumi starp uzņēmumiem https://t.co/HZTerf79ct #db #dienasbizness via @dblv