Header 5

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu veido:

 • Valsts nodokļi;
 • Valsts nodevas;
 • Pašvaldību nodevas;
 • Tieši piemērojami Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai atsevišķos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām (piemēram, par hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā). Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Šobrīd Latvijā ir noteikti 113 valsts nodevu veidi.

Nodokļu maksātāji ir Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē. Konkrētā nodokļa objekts un maksātāju loks tiek noteikts katra konkrētā nodokļa likumā. Pašlaik Latvijā Republikā ir 15 dažādi nodokļi no kuriem nozīmīgākie ir:

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Standarta UIN likme ir 15%. Nodokļu likmi piemēro uzņēmumu pārskata gada peļņai (vai zaudējumiem) un veic vairākas korekcijas atbilstoši likumdošanai. Uzņēmumu peļņa netiek papildus aplikta ar citiem nodokļiem vai nodevām.

Rezidentiem nodoklis tiek aprēķināts visai peļņai neatkarīgi no valsts, kurā tā ir gūta. Nerezidentu kompānijām nodoklis tiek aprēķināts balstoties uz pastāvīgās pārstāvniecības gūtajiem ienākumiem Latvijas teritorijā. Ja nav bijusi vajadzība Latvijā atvērt pastāvīgo pārstāvniecību, tad nerezidentam var aprēķināt ieturējuma nodokli par vadības pakalpojumiem un maksājumiem ārzonas kompānijām, kas ir robežās no 0 – 15%. Filiāles ienākumi tiek aplikti ar tādu pašu ienākuma likmi.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Maziem uzņēmējiem, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem, ir iespēja iegūt mikrouzņēmuma statusu. Šī valsts programma stimulē jaunu uzņēmumu rašanos un uzņēmējdarbības vides attīstību. Trīs gadu laikā no nodokļu likmes ieviešanas ir reģistrēti gandrīz 30,000 jaunu uzņēmumu. Uz doto brīdi spēkā esošā likme ir 9% no uzņēmuma apgrozījuma.

Kritēriji, lai uzņēmumu varētu uzskatīt par mikrouzņēmumu: uzņēmums nedrīkst gada laikā pārsniegt 100 000 EUR lielu apgrozījumu, kā arī maksimālais darbinieku skaits nedrīkst būt lielāks par 5. Darbinieku maksimālā alga nedrīkst pārsniegt 720 EUR.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Latvijas PVN nodokļa likums ir izstrādāts balstoties uz Eiropas Savienības 6. direktīvu. Standarta likme preču piegādēm un pakalpojumiem ir 21%.

Atsevišķām precēm, piemēram, medikamentiem un bērnu pārtikai, tiek piemērota samazinātā PVN likme – 12%.

Preču pārdošanai Eiropas Savienības teritorijā ar reģistrētiem PVN maksātājiem tiek piemērota reversā PVN likme 0%.

Muitas nodoklis

Muitas nodevas tiek piemērotas importētajām precēm un parasti ir robežās no 0 – 20 % atkarībā no preču tipa.

Eksports netiek aplikts ar nodevām.

Akcīzes nodokļi

Atsevišķām precēm, kuras ietilpst speciālās kategorijās, ir noteikts akcīzes nodoklis. Ar akcīzes nodokli apliek naftas produktus, alkoholu, tabakas izstrādājumus, kafiju, atsevišķus saldinātos dzērienus kā arī dabasgāzi.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir maksājams reizi gadā un standarta likme ir 1.5% no kadastra vērtības. Pašvaldības ir tiesīgas noteikt atšķirīgas nodokļu likmes atkarībā no situācijas un nepieciešamības robežās no 0.2% - 3% no kadastra vērtības.

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Obligātās Iemaksas (VSAOI)

VSAOI ir sociālais nodoklis, kas tiek iekasēts gan no darba devēja, gan darba ņēmēja. Darba devēja standarta likme ir 23.59%.

Citi nodokļi

Bez uzskaitītajiem nodokļiem Latvijas Republikā ir vel šādi nodokļi:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • dabas resursu nodoklis;
 • izložu un azartspēļu nodoklis;
 • vieglo automobiļu un motociklu nodoklis
 • elektroenerģijas nodoklis;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

Nodokļu administrēšana

Nodokļu likumdošanas izpildes pārraudzību nodrošina Valsts ieņēmumu dienests (VID). To darbību reglamentē Likums par Valsts ieņēmumu dienestu. No 2011. gada 1. janvāra komercsabiedrības nodokļu un informatīvās deklarācijas iesniedz izmantojot VID elektronisko deklarēšanas sistēmu.

Fiskālais gads parasti sakrīt ar kalendāro gadu, tomēr uzņēmumi drīkst izvēlēties arī citus periodus. Pirmais fiskālais gads var ilgt līdz 18 mēnešiem.

Muitas procedūras un maksājumi

Muitas maksājumi pamatā sastāv no ievedmuitas nodokļa, kā arī pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa, kas ir reglamentēti ar atbilstošiem valsts normatīviem.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav paredzēti uz eksportu saistīti nodokļi.

Muitas maksājuma galvenās komponentes:

 • ievedmuitas nodoklis;
 • Pievienotās vērtības nodoklis (ja attiecināms ;
 • Akcīzes nodoklis (ja attiecināms)

Ievedmuitas nodoklis varbūt atšķirīgs dažādām preču grupām un ir regulēts saskaņā ar likumu par muitas nodokli (tarifiem).

PVN apliek jebkuru preču importu, un PVN maksā jebkura persona, laižot preces brīvā apgrozībā, un PVN par preču importu kļūst iekasējams tajā brīdī, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis

Ja importētājs ar akcīzes nodokli apliekamās preces (alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, naftas produktus, bezalkoholiskos dzērienus, kafiju, dabasgāzi) no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts, ieved Latvijas Republikā laišanai brīvam apgrozījumam, akcīzes nodokli samaksā valsts budžetā pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē.

Ar PVN neapliek tādu preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (ceļotājs), ja šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā (to neveic regulāri, ieved tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāju personīgai vai to ģimenes lietošanai).

Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar PVN, ja preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz: 300 EUR, ja ceļotājs ieceļo pa sauszemi un  430 EUR, ja ceļotājs ieceļo ar gaisa transportu vai jūras transportu.

Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar akcīzes nodokli:

 • 200 cigaretes,100 cigarillas,50 cigāri,250 g smēķējamās tabakas, ja ceļo ar gaisakuģi;
 • 40 cigaretes, 20 cigarillas, 10 cigāri, 50 g smēķējamās tabakas, ja neceļo ar gaisakuģi;
 • 1 litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 %, 2i litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 %, 4 litri negāzētā vīna un 16 litri alus;
 • Degviela, kas atrodas transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē, vai degvielas pārvietojamās tvertnēs — ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim

Darbības, kas saistītas muitošanu:

 • Imports ( ievedmuitas nodoklis atbilstoši likumā noteiktajiem tarifiem, PVN un akcīzes nodoklis);
 • Eksports ( nav noteikti nodokļi);
 • Tranzīts ( nav aplikts ar nodokli ).

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir izstrādāti atbilstoši normatīvi, lai muitas procedūras būtu vienkāršas un caurspīdīgas, tostarp ir paredzēti tādi instrumenti kā vienkāršotās deklarācijas u.tml.

Veicot preču ievešanu Latvijā jārēķinās ar citiem netiešajiem izdevumiem, tādiem kā ceļu izmantošanas nodeva, degvielas izmaksas, ostu vai citu infrastruktūru pakalpojumi.

 

Twitter

24. Augusts
RTA pārstāvji apmeklē uzņēmumu Daugavpilī https://t.co/wOZHg5uWc7
21. Augusts
RT @Talis_L: Interesants @Finmin apkopojums par faksa aparātu esamību valsts pārvaldes iestādēs https://t.co/jWX1mxNI4b
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Krājumā "Tūrisms Latvijā, 2019" ietverti 2018. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas ie…
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Informatīvajā apskatā "Latvijas Energobilance 2018. gadā" teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā inform…
19. Augusts
RT @LatgalesLaiks: Daugavpilī notiks 2. Starptautiskā tūrisma kontaktbirža https://t.co/iWMkjruvpQ