Header 5

Latgalē esošās profesionālās un augstākās izglītības iestādes nodrošina reģionu ar kvalificētu darbaspēku.

Kopumā visu Latgales ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izglītības līmenis sadalās šādi:

 • Augstākā izglītība (25%);
 • Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (41%);
 • Vispārējā vidējā izglītība (24%);
 • Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (10%).

Profesionālā izglītība

Latgales reģionā kopumā ir 16 profesionālās izglītības iestādes. Profesionālās iestādes kopumā sagatavo galveno saimniecības nozaru speciālistus.

Kopumā profesionālajās izglītības iestādes tiek sagatavoti speciālisti šādās nozarēs:

 • Mašīnbūves un metālapstrādes jomā;
 • Būvniecības, celtniecības un apdares jomā;
 • Enerģētikas, elektronikas un automātikas;
 • Auto mehānikas jomā;
 • Pārtikas produktu ražošanas jomā;
 • Tekstila ražošanas jomā;
 • Tūrisma un atpūta organizācijas jomā;
 • Viesnīcu un restorānu pakalpojuma jomā;
 • Kokapstrādes jomā;
 • Lauksaimniecības speciālistu jomā.

Augstākā izglītība

Šobrīd Latgalē augstāko izglītību piedāvā divas reģiona augstskolas – Daugavpils Universitāte, un Rēzeknes Augstskola. Tāpat Latgalē ir izvietotas dažu citu lielāko Latvijas augstskolu filiāles (Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos).

Rēzeknes Augstskola

A6ce891daf24c884c16cdb32934bae8d9affecf1

Septītā lielākā valsts dibinātā augstskola. Rēzeknes Augstskola ir vadošais tehnoloģiju centrs visā Austrumlatvijā, kas piedāvā mūsdienīga studiju vidi, modernākās laboratorijas Baltijā un darba devēju novērtētas studiju programmas. 40 pilna un nepilna laika studiju programmas (pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktora). Zinātniski pētnieciskais darbs tiek veikts Reģionālistikas zinātniskajā institūtā un Personības socializācijas pētījumu institūtā. Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme.

Īpaši ir jāizceļ Rēzeknes augstskolas ieguldījums darbaspēka tirgū attiecībā uz inženierzinātņu nozari. Augstskolas mehatronikas apmācības klasē ir iespēja veikt visprecīzākos mehāniskos mērījumus.

Jaunatvērtajā Inženieru fakultātē darbojas:

 • Fizikālo procesu laboratorija;
 • Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorijas;
 • Materiālu mehānisko pētījumu laboratorija;
 • Plūsmu mehānikas, pneimatikas un hidraulikas laboratorija;
 • Mehatronikas apmācības klase;
 • Ekoloģijas un vides aizsardzības laboratorija;
 • Ķīmisko procesu laboratorija;
 • Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorija;
 • Ekotehnoloģiju laboratorija;
 • CAD/CAE/CAM apmācības klase;
 • Mehāniskās darbnīca;
 • Paraugu sagatavotava;
 • Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija;
 • Vides veselības un cilvēka dzīves apstākļu nodrošināšanas laboratorija;
 • Studentu radošās darbnīcas iekārtas.

Daugavpils Universitāte

B2fc85ddb0eb5c1bfdb164707331e26459aa42bb

Augstākās izglītības iestāde ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Universitāte ir kļuvusi par lielāko valsts izglītības iestādi Austrumlatvijā, kas piedāvā Eiropā atzītu visu līmeņu augstāko izglītību. Daugavpils Universitātē izglītību var iegūt piecās fakultātēs, 53 dažāda līmeņa studiju programmās.

2014. gada augustā durvis vēris Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss, kurā ir izvietoti 9 dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju kompleksi:

 • Genomikas un biotehnoloģijas laboratorija;
 • Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratorija;
 • Parazitoloģijas un histoloģijas laboratorija;
 • Akvakultūras laboratorija;
 • Lāzertehnoloģiju un metālapstrādes laboratorija;
 • Kvartārvides laboratorija;
 • Vides ķīmijas fluorescentās analīzes laboratorija.

Daugavpils Universitāte ir kļuvusi par jaunu ideju un iespēju izglītības iestādi, par zinātnes, izglītības, kultūras un mākslas centru ne tikai studējošajiem, bet arī visai sabiedrībai. Universitātē attīstās zinātniskie institūti un centri, tiek sagatavoti jauni zinātnieki, tiek pilnveidotas zinātniskās skolas, tiek realizēti projekti un veicināta tehnoloģiju pārnese.

Liela daļa no studiju programmām ir piemērotas Latgales darba tirgus prasībām. Piemēram, Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle piedāvā iegūt augstāko profesionālo izglītību „Transporta un biznesa loģistikas” un „Uzņēmējdarbības vadība transportā” studiju programmās, kā arī bakalaura grādu ”Transporta komerciālās ekspluatācijas” studiju programmā. Izstrādāta arī jauna programma, kura, visu studiju laiku mācoties Daugavpilī, nodrošina iespēju iegūt akadēmisko grādu „Inženierzinātņu bakalaurs mašīnmācībā”.

Izglītības līmenis

E75c64937473cf026219274be756f8eeed4db98f
 

 

Twitter

24. Augusts
RTA pārstāvji apmeklē uzņēmumu Daugavpilī https://t.co/wOZHg5uWc7
21. Augusts
RT @Talis_L: Interesants @Finmin apkopojums par faksa aparātu esamību valsts pārvaldes iestādēs https://t.co/jWX1mxNI4b
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Krājumā "Tūrisms Latvijā, 2019" ietverti 2018. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas ie…
21. Augusts
RT @CSP_Latvija: Informatīvajā apskatā "Latvijas Energobilance 2018. gadā" teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā inform…
19. Augusts
RT @LatgalesLaiks: Daugavpilī notiks 2. Starptautiskā tūrisma kontaktbirža https://t.co/iWMkjruvpQ